Turkish Arabic English German Russian

Tüp Bebek Ankara, İstanbul

Anasayfa Tüp Bebek Ankara, İstanbul
» TÜP BEBEK

Tüp Bebek Ankara, İstanbul

Tüp bebek, infertilite ya da genetik problemleri olanlarda bebek sahibi olanlarda yapılan tedavi yöntemidir. IVF sırasında yumurtalar olgunlaştırılır, toplanır ve erkekten alınan sperm ile labaratuar ortamında döllenir. IVF tedavisinin bir dönemi yaklaşık 2 hafta sürer.
IVF infertilite tedavisinde en etkili yöntemdir. Tedavide kendi yumurta ve sperminiz, ayrıca gerekirse başkasının spermi ve yumurtası da (Türkiye de yasal değil) kullanılabilir.
Tüp bebek tedavisi ile gebe kalma olasılığı, yaş, infertilitenin sebebi gibi birçok nedene bağlı olabilir. Zaman alan ve girişimsel bir tedavi yöntemidir. Eğer birden fazla embryo rahim içine yerleştirilirse çoğul gebelik olma ihtimali vardır.

Neden Tüp Bebek Tedavisi

İnfertilite ve genetik problemleri olan çiftlerde tedavi için yaparız. Eğer infertilite problemi varsa tüp bebek tedavisine geçmeden ilaç tedavisi, aşılama ve soruna yönelik tedavi öncelikle yapılmalı. Eğer yaş 40 ve üzerinde ise varsa IVF tedavisi diğer tedavilerle zaman kaybetmeden ilk tercih olabilir.

Tüp Bebek Tedavisi Ankara ve İstanbul Fiyatları 2024

Tüp bebek tedavisi fiyatları çiftlere göre değişkenlik gösterir. Yapılacak olan işleme göre fiyatlar değişir. En uygun fiyat yumurta toplama, embryo oluşturulması ve transfer yapılan uygulamalardadır. TESE, ICSI, embryo dondurma, genetik inceleme, embryo kılıfının inceltilmesi gibi işlemler yapıldığında maliyet de artacaktır.

Kimlere Tüp Bebek Tedavisi Yapılır; Tüp Bebek Tedavisi Yapılması Gereken Durumlar

• Tüp tıkanıklığı veya hasarı ya da tüp bağlatma
• Yumurtlama (ovulasyon) problemleri
• Prematrür overian yetmezlik
• Endometriozis
• Myom
• Sperm üretim ve fonksiyon bozuklukları
• Açıklanamayan infertilite
• Genetik sorun
• Sağlık ve kanser cerrehisi nedeniyle fertilite koruma amaçlı

Tüp Bebek Tedavisinde Riskler

• Çoğul gebelik ve buna bağlı olarak erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma
• OHSS (ovarian hiperstimülasyon sendromu)
• Dış gebelik
• Düşük; normal yolla gebe kanlardan oran olarak farklı değil ancak tedavi olanların çoğu ileri yaşlı olduğu için yaşa bağlı düşüklerde artış olabilir.
• Yumurta toplamada oluşan anestezi ve iğne yaralanması riskleri

Tüp Bebek Tedavisi Hazırlıkları

Tüp bebek tedavisinde başarı tedaviye alınacak çiftlerin yaşı, sağlık durumları, infertilite nedenleri gibi faktörlerin yanında doktor ve merkezinde tecrübesi önemlidir. Tedaviye başlamadan önce yapılması gerekenler:
Over Rezerv Testi: Yumurtanı kalitesi ve sayısı için asetin 2-3. günlerinde bazal hormon (FSH, LH,E2), bazal ultrason (folikül sayısı) ve gerekirse AMH
Semen Analizi: Tedaviye başlamadan önce sperm değerlendirmesi için
Enfeksiyon Hastalıkları Taraması: Embryo ve bebekte sorun olabilecek HIV HCV gibi hastalıkların taranması
Endometrial kavitenin (rahim boşluğu) değerlendirilmesi: Hsg veya Histereskopi ile embryo yerleşimine engel bir durumolup olmadığının değerlendirilmesi

Tedaviye Başlamadan Cevaplanması Gereken Önemli Sorular

Kaç embryo transfer edilmeli? Annenin yaşı ve elde edilen sağlıklı embryoya göre karar verilmeli. İleri yaş annelerde 2 embryo tercih edilebilir. Gebelik şansını arttırmak için 2 den fazla embryo transferi sonucunda çoğul gebelikle ilgili komplikasyonlar artmakta.
Fazla Embroları ne yapmak gerekir? Fazla embryolar dondurulup tekrar tüp bebek denemeleri için kullanılmalı. Bu sayede yeni denemelerde maliyet daha az olacak ve annede OHSS gibi komplikasyonların olma ihtimali çok daha az olacak.
Çoğul gebelik olursa ne yapmak gerekir? 2 den fazla embryo olursa gebelik ve erken doğum risklerinden dolayı embryoların 2 den fazla olanların kalplaerini durdurmak gerekir (fetal redüksiyon).
Kimlere tüp bebek yapılır?

Tubal faktör;  herhangi bir sebeple tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadın

Erkek faktörü; sperm sayısında, hareketliliğinde yada yapısında problem olan erkekler

Servikal faktör;  rahim ağzına bağlı problemler

Hormonal faktör açıklanamayan; hem kadın hem de erkekte herhangi bir sorun tespit edilememesine rağmen gebelik elde edilemeyen çiftlere tüp bebek yapılır.

Tüp bebek tedavisi ne zaman başlar?

Tüp bebek tedavisi, tetkik ve muayene sonucunda tüp bebek planlanan çiftlerin tedavisi adetin 2.-3. günü başlar.

Tüp Bebek Tedavisinin Süresi

Tüp bebek tedavisinde âdetin 3. gününden itibaren yumurta toplamaya kadar 8-12 gün ve sonrasında 3-5 gün embryo transferi için süre gereklidir. Bu süre yumurtalık rezervine ve oluşan embryonun büyümesine göre değişir.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp bebek tedavisi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Ovulasyon indüksiyonu, yumurta toplama, sperm alınması, Fertilizasyon (Döllenme) ve embryo transferi aşamalarından oluşmaktadır. Şimdi bu konuları inceleyelim:

1. Ovulasyon İndüksiyonu

Adetin 3. günü overlerden çok sayıda yumurta elde etmek için yumurta büyütücü ilaçlara başlanır. Doğal siklusta her ay bir nadiren birden fazla folikül büyür. Çok sayıda yumurta ile sağlıklı embryo elde etme olasılığımız artmakta. Kullandığımız ilaçlar:
• Over stimüle edici ilaçlar: Çok sayıda yumurta büyütmek için sentetik FSH ve LH hormonları kullanırız.
• Yumurta olgunlaşması (matürasyonu) için ilaçlar: Yumurtalar yeterli büyüklüğe geldiğinde hCG hormonu ya da diğer hormonlar ile yumurtanın olgunlaşması için kullanılan ilaçlar.
• Yumurtanın erken ovülasyonunu (erken çatlama) önleyen ilaçlar: Yumurtanın toplama zamanına kadar çatlamaması için kullanılan ilaçlar
• Endometriumu (rahim iç duvarını hazırlayan ilaçlar: Embryonun yerleşebilmesi için endometriumun Progesteron hormanu ile hazırlnaması gerekir.
Yaklaşık 2 hafta içinde yumurtalar toplanacak hale gelir. Vajinal ultrason ile yumurtaların gelişimi takip edilerek ilaçların dozları ayarlanır. Aynı dönemde PG ve E2 hormonu takibi gerekli durulmada yapılmalı.
Siklus iptali bazı durumlarda gerekebilir. Bu durumlar:
• Yetersiz folikül gelişimi
• Erken ovülasyon (prematür ovülasyon)
• Çok sayıda folikül; ohss olmaması için embryo dondurulup transfer iptal edilmeli
• Diğer tıbbi sorunlar

2. Yumurta Toplama

Yumurta toplama (opu) işlemi hCG hormonu ya da matürasyon için hullanılan ilaçlardan sonra halk arasında çatlatma iğnesinden sonra 35-36 saat sonra yapılır.
Toplam işlemi sırasında:
• Sedatizasyon ya da genel anestezi uygulanır
• Transvajinal ultrason ile iğne yumurtalıklara ulaşır
• İğne ile yumurtalar aspire edilir. Yumurtaların sayısına göre 5 dakika ile 20 dakika ara-sında yumurtalar toplanır.
• Yumurta toplanması sonrasında kanama kontrolü yapılır.
• Toplanan yumurtalar kültür ortamına yerleştirilir. Olgun yumurtalar sperm ile karıştırılarak döllenip embryo oluşması sağlanır. Bütün yumurtalardan embryo oluşumu gözlenmeyebilir.

3. Sperm Alınması

Yumurta toplanması sırasında masturbasyon ile spermler alınır. Eğer bu yolla sperm bulunamıyorsa testikiler aspirasyon (TESE) ile veya biyopsi ile sperm alınır. Sperm labaratuar ortamında semenden ayrıştırılarak kullanılır.

4. Fertilizasyon (Döllenme)

Fertilizasyonda kullanılan yöntemler:
• İnseminasyon: Sağlıklı spermler ve olgun yumurtalar bir araya konarak döllenme sağlanır.
• İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI): Sağlıklı tek sperm direk olarak olgun yumurtanın içine enjekte edilir.

• Embriyo kılıfı İnceltilmesi (Assisted Hatching): Fertilizasyondan 5-6 gün sonra embryoyu çevreleyen zar (zona pellicuda) endometriuma yerleşmesini kolaylaştırmak için soyulur. İleri yaş gurubunda ve çok sayıda başarısız ıvf denemesi olnada yapılabilir.
• Preimplantasyon Genetik Test: Embriyolardan 4-5. günde genetik test ve kromozom bozukluklarının araştırılması için örnek alınır. Sağlıklı çıkan embriyolar transfer edilir.

5. Embryo Transferi

Embriyo transferi yumurta toplamadan 2 ile 6 gün sonrasında yapılır. Transfer sırasında:
• İşlem çoğunlukla ağrısız olduğu için anesteziye gerek yoktur.
• Endometriumu sağlıklı görebilmek için mesane dolu olmalıdır yani idrara sıkışık olmak gerekir
• İnce bir katater ile vajen ve rahim ağzından geçerek endometriuma ulaşılır.
• Bir ya da birden fazla embriyo içeriye gönderilir.
Embriyo transferi sonrası sağlıklı embriyo implantasyonu 6 ile 10 gün içinde olur. Transfer sonrası çok rahatsızlık ve zorlayıcı aktiviteler dışında normal günlük yaşantımıza devam edebiliriz.

Olası yan etkiler:
• Rahim ağzını temizleme sonrası çok az miktarda vajinal lekelenme veya akıntı
• Estrojen seviyesindeki yükselme nedeniyle göğüslerde hassasiyet
• Hafif şişkinlik
• Hafif kramp
• Kabızlık
Eğer fazla şişkinlik ve ağrı olursa OHSS riski nedeniyle mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Ayrıca yüksek ateş, fazla kanama ve idrarda kan gelirse acilen doktorunuza başvurmanız gerekir.

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Ovülasyon indüksiyonu için uzun protokol ve kısa protokol kullanılan 2 ana yöntemdir. Uzun protokol adet başında doğum kontrol hapı ile başlar. Yaklaşık 15. günde overlerden kontrol dışı yumurta oluşmaması için baskılanır. Yeni adet ile veya baskılamanın 10-12. günü ovülasyon indüksiyonuna başlanır ve daha önce anlatıldığı gibi devam edilir. Kısa protokol adetin 2-3. günü aşlar ve 12-20 gün arasında sonuçlanır.
Sperm alınması masturbasyon ya da tese ile olur.
Embriyo oluşturulması inseminasyon veya intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (icsi) ile yapılır.
Transfer taze embriyo ya da donmuş embriyo ile yapılır.
Bu yöntemlerden hangisi kullanılcağını seçmek hastaya göre değişir. Hasta için en uygun yöntemleri kullanmak başarı oranını arttırır.

Mikroenjeksiyon Yöntemi

Mikroenjeksiyon yöntemi, tek bir spermin tamamen steril şartlarda mikroskop altında özel bir manipülatör yardımıyla tek bir yumurta içine enjekte edilmesi işlemidir.

Mikroenjeksiyon yapılma sebepleri

  • Sperm sayısı çok düşük olanlar
  • Normal şekilli sperm oranı %4den az olanlar
  • Daha önceki IVF denemelerinde döllenme sağlanamamış olanlar
  • Hiç spermi olmayıp spermi testis biyopsisi ile alınanlar (bu durumda işleme TESA denir)

Embriyo Transferi Sonrasında

  • 1 saat yatak istirahat sonrası günlük aktiviteler yapılabilir
  • 2 gün cinsel ilişki ve vajinal duş yasak
  • Gerekli durumlarda progesteron takviyesi yapılır.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı

Transfer sonrası yaklaşık 12, 14 gün sonra gebelik testi yapılır. Eğer test olumlu olursa gebelik takibi için gerekli tedaviye başlanır. Eper test olumsuz olursa progesteron alımı durdurulur. Bir hafta içinde adet başlar. Yeni bir ıvf yada donmuş embriyo transferi için zaman ayarlaması yapılır.
IVF tedavisinde başarılı olmak birçok faktöre bağlıdır. Bunlara bakacak olursak:
Anne yaşı: Genç yaş gebe kalma ve sağlıklı gebelik olma ihtimalini arttırır. 41 yaından sonra ıvf ile gebe kalma ve gebelik oluncada sağlıklı olma ihtimali oldukça fazla oranda azalmakta.
Embriyo durumu: Embriyo transfer sırasında daha gelişmiş olursa gebelik oranları artmakta. 5-6. gün transferleri daha iyi olmakla beraber daha erken dönem transferleri sağlıklı olarak gebeliğe devam ederken bu embriyolarda devam edemeyebilirler.
Gebelik geçmişi: Daha önce gebelik geçiren kadınlarda başarı olasılığı daha fazla.
İnfertilite sebebi: Normal yumurta ile yapılan denemelerde olasılık daha fazla. Örneğin açıklanamayan infertilitede endometriomaya göre olasılık daha fazla
Yaşam tarzı: Sigara içen kadınlarda gebelik oranları daha düşük. Obezite, alkol, çok fazla kafein tüketimi, bazı ilaçların kullanımı olasılığı azaltmakta.

Tüp Bebek Tedavisi Ankara ve İstanbul da

Tüp bebek tedavisi Ankara da kliniğimizde tüp bebek hastalarımızı değerlendirme için yaptıklarımızı sıralamak istersek öncelikle, anne ve baba adaylarının genel sağlık durumlarının incelenmesi gerekmektedir. Daha sonra infertilite nedeninin araştırılması; eğer neden bulunursa ve yapılabiliyorsa öncelikle tedavisinin yapılması gerekir. Aşılama ve tüp bebekten fayda görüp göremeyeceğinin belirlenmesi gerekir. Son olarak tüp bebek tedavisinde kişiye özel programın ve zamanın ayarlanması gerekir.

irfan tarhan facebook